Bartın’da nargile kafelere şok baskın ağır ceza

Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Bartın polisi, Tarım İl Müdürlüğü yetkilileri ile birlikte Bartın genelindeki nargile kafelere “sunum belgesi” denetimi yaptı. Belgeleri yetersiz 7 ayrı işletmeye 180 bin 924 TL ceza kesilince işletme sahipleri isyan etti.

Türkiye’nin her şehrinde olduğu gibi Bartın’da da nargile kafelerin sayısı oldukça arttı. Bu durum rekabeti de beraberinde getirdi. Bartın Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün nargile sunum belgesi denetimi için Bartın ve ilçelerinde denetime çıktı. Denetimlere İl Tarım Müdürlüğü yetkilileri de eşlik etti.

Yapılan denetimler neticesinde kafelerde Nargile Sunum Belgesi bulunmayan 7 ayrı işletme tespit edildi. İl Tarım Müdürlüğü tarafından 7 işyerine nargile sunum belgesi olmadan nargile sunumu yapmaktan toplamda 180.924,00 TL cezai işlem uygulandı.

Peki sunum belgesi nedir ve nereden alınır. Çoğumuzun polis bülteniyle adını öğrendiğimiz sunum belgesiyle ilgili tebliğ şöyle:

TEBLİĞ
Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığından:

NARGİLELİK TÜTÜN MAMULÜ İÇİLEN İŞYERİNE AİT ALAN/ALANLARA

SUNUM UYGUNLUK BELGESİ VERİLMESİ İLE BU YERLERİN

İŞLETİLMESİNDE UYULMASI GEREKLİ HUSUSLAR

HAKKINDA TEBLİĞ

MADDE 1  (1) Bu Tebliğ; 25/11/2004 tarihli ve 5261 sayılı Kanun ile onaylanan Dünya Sağlık Örgütü Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi, 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 7/11/1996 tarihli ve 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve KontrolüHakkında Kanun, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ile 7/1/2011 tarihli ve 27808 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak, nargilelik tütün mamulü içilen işyerine ait alan/alanlara sunum uygunluk belgesi verilmesi ve bu işyerine ait alan/alanların işletilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

MADDE 2  (1) Bu Tebliğ, TS 13445 Nargilelik Tütün Mamulü Standardında tanımlanan nargilelik tütün mamulünü kapsamaktadır.

MADDE 3  (1) Nargilelik tütün mamulü içimi yapılan işyerine ait alan/alanlar için  Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (Kurum)’ndan Nargilelik Tütün Mamulü Sunum Uygunluk Belgesi alınması zorunludur.

MADDE 4  (1) Nargilelik tütün mamulü içilen işyerine ait alan/alanların, Tütün Mamulleri ve Alkollüİçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte yer alan düzenlemelerle birlikte;

a) Okul öncesi eğitim kurumları, dershaneler, öğrenci yurtları, özel eğitim ve öğretim kurumları dahil olmak üzere ilk, orta ve lise öğrenim kurumlarına kapıdan kapıya en az 200 metre mesafede bulunması,

b) Okul öncesi eğitim kurumlarının, dershaneler, özel eğitim ve öğretim kurumları dahil olmak üzere ilk, orta, lise ve yükseköğretim kurumlarının; kültür ve sosyal hizmet binalarının; bu binaların müstakil yapıları ile bunların eklentileri ve bahçelerinin, yerleşke sınırları içinde faaliyet gösteriliyor ise buraların, kapalı ve açık alanlarında yer almaması,

c) Sağlık, kültür, sosyal hizmet ve spor hizmeti verilen yerlerin hizmetin ifa edildiği alanların müstakil yapılarıile bunların eklentileri ve bahçelerinin yerleşke sınırları içinde faaliyet gösteriliyor ise buraların,  kapalı ve açık alanlarında bulunmaması,

ç) 16/7/2009 tarihli ve 27290 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2009/13 sayılı Başbakanlık Genelgesinde belirtilen “kapalı alan” tanımına girmeyen alana sahip olması, zorunludur.

MADDE 5  (1) Nargilelik tütün mamulü içilen işyerine ait alan/alanlarda aşağıda belirtilen hususlara uyulması zorunludur.

a) Tütün ihtiva eden ve etmeyen, nargile aparatında tüketilen tüm ürünler onsekiz yaşını doldurmamış kişilere satılamaz ve tüketimlerine sunulamaz.

b) İçime sunulan nargilelik tütün mamulleri, TS 13445 Nargilelik Tütün Mamulü Standardında belirtilen şekilde üretilip ambalajlanır ve ilgili mevzuatına göre de bandrollenir.

c) Nargilelik tütün mamulü, içerisinde su bulunan geleneksel nargilelerde tüketilir, dumanı direkt, nargile dışında başka araçlarla veya suyun dışındaki başka bir madde içerisinden geçirilerek tüketime sunulamaz.

ç) Nargilelik tütün mamulü içiminde kullanılan nargileler, her kullanımdan sonra içerisinde bulunan su değiştirilerek temizlenir, üzerinde bulunan ve insan ağzıyla temas eden parçası (sipsi) her kullanımda yenilenir, insan ağzıyla temas eden bu parçanın tek kullanımlık, kullanım sonrası atılan (disposable) cinsinden olması gerekir.

d) İçimin yapıldığı alan/alanlarda herkes tarafından görülebilecek şekilde; 17/4/2010 tarihli ve 27555 sayılıResmî Gazete’de yayımlanan Tütün Ürünlerinin Tüketilmemesine ve Satışına İlişkin Yasal Uyarılar Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesi kapsamında olmak üzere, tütün ürünleri kullanımının tehlikelerini anlatan ve bu Yönetmeliğin EK: 5’inde yer alan “sağlık uyarı” yazıları, EK: 7’sinde yer alan “yasal uyarı” yazıları bulundurulur.

e) Nargilelik tütün mamulünün içime sunulduğu işyerine ait alan/alanlarda her ne suretle olursa olsun, bu mamullerin tüketimini özendirici ve teşvik edici reklam, tanıtım, kampanya, promosyon veya herhangi bir etkinlik yapılamaz. Bu yasaklar bilgi toplumu hizmetleri yoluyla yapılacak eylemleri de kapsamaktadır.

f) İçime sunulan nargilelik tütün mamulü, Kurumdan satış belgesi almış satıcılardan temin edilir, bunlara ilişkin belgeler saklanıp ve gerektiğinde ilgililere ibraz edilir.

g) Nargilelik tütün mamulü gibi nargile aparatı ile tüketilen, tütün dışındaki hammaddelerden elde edilmişbitkisel nargile veya bitkisel nargile melası benzeri ürünler içime sunulamaz.

ğ) Nargile şişeleri üzerinde, usul ve esasları Kurumca belirlenen sağlık uyarıları  bulundurulur.

MADDE 6  (1) Nargilelik tütün mamulü içilen işyerine ait alan/alanlar ve burada tüketime sunulan ürünler mevzuatla verilen yetki çerçevesinde Kurum, mülki amirlikler ile diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından lüzum görülen hallerde incelenip  denetlenebilir. Kurum dışındaki ilgili merciler tarafından yapılan inceleme ve denetimler sırasında tespit edilen Kurum mevzuatına aykırı hususlar ve aykırılıklara ilişkin olarak yapılan işlemler onbeş gün içinde Kuruma ve/veya yetkili mercilere bildirilir.

MADDE 7  (1) Bu Tebliğ hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında 4207 sayılı Kanun, 4733 sayılıKanun ve 4703 sayılı Kanun hükümleri kapsamında gerekli idarî yaptırımlar uygulanır.

MADDE 8  (1) 10/9/2004 tarihli ve 25579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nargilelik Tütün Mamulünün Etiketlenmesinde ve Tüketim Yerlerinin İşletilmesinde Uyulması Gerekli Hususlar Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9  (1) Bu Tebliğin yayımlandığı tarihten önce faaliyette bulunan nargilelik tütün mamulü içilen işyerine ait alan/alanlar, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 27/7/2013 tarihine kadar bu Tebliğe uygun hale getirilir.

MADDE 10  (1) Bu Tebliğde hüküm bulunmayan hallerde Kurumca yapılan diğer düzenlemelerde yer alan genel hükümler uygulanır.

MADDE 11  (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12  (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

 

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü
Bartın’da nargile kafelere şok baskın ağır ceza

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir