Hakkımızda

Yeni Bartın’ın Starı, kuruluş aşamasında 74medya.com adli internet sayfasıyla başladı. İlk haberini 02 Şubat 2018’de girdi. Hazırlık evresinde tamamı özgün binlerce içerik üretti. Nitelikli yayınlarıyla Bartın’da ve bölgede kısa sürede itibarlı bir yer edindi. Ve nihayet 01 Ekim 2020 itibarı ile yeni adı ve adresiyle kuruluşunu tamamladı.

“Yeni Bartın’ın Haber Portalı”, farkındalığını artırmak amacıyla adını BartınStar.com olarak yoluna devam etme kararı aldı.

Bartinstar.com, 1993-94’lü yıllarda Bartın’da gazeteciliğe başlayan, ardından İstanbul’da ulusal basında 25 yıl, gazeteciliğin hemen her kademesinde görev yapan Sürekli Basın Kartı Sahibi Turhan Öztürk tarafından kurulmuştur. Sabah grubunda editör olarak başladığı mesleki kariyerini Star Gazetesi’nde Yazı İşleri Müdürü olarak (2002-2017) tamamlamıştır.

BartınStar, şehir basınına güç ve renk katmak, görülmeyeni görmek, insan odaklı ve kamu yararı gözeten bir yayın çizgisini benimser.

BartınStar; gerçekleri bulup bozmadan, sansürlemeden, hiçbir baskı veya çıkar grubunun etkisi altında kalmadan, objektif bir biçimde kamuoyuna iletmeyi kendine görev edinmiştir.

BartınStar; basın meslek ilkeleri ışığında yayın yapmak üzere kurgulanmıştır. Bilgi ve birikimini en nitelikli haliyle halka ulaştırmayı kendine görev edinmiştir.

BartınStar; kadın ve çocuk hakları konusunda taraftır. Kadına ve çocuğa karşı ayrımcılığa neden olacak, ruhsal ve bedensel açıdan örseleyecek veya rencide edecek haberlere yer vermez.

BartınStar; düşünce, vicdan ve ifade özgürlüğünü sınırlayıcı; demokrasi ve insan haklarına aykırı, şiddeti, kini ve düşmanlığı kışkırtıcı; dinî duyguları rencide edici yayın yapmaz.

BartınStar; intihar haberlerinde yönteme ilişkin özendirici ayrıntılara yer vermez.

BartınStar, Bartın’a katkı sunacak her konuda taraftır, taraf olacaktır.

BartınStar; kamuoyunu yanıltmayı amaçladığı haller hariç, haber kaynağının gizliliğine azami saygı ve titizlik gösterir.

BartınStar; cevap ve düzeltme hakkına saygı gösterir ve gereğini yapar.