İşte A’dan Z’ye kamuda tasarruf tedbirleri genelgesi

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala
  • Belki de tüm zamanların en kapsamlı tasarruf tedbirlerini kapsayan genelge Resmi Gazete’de yayınlandı. 3 yıl sürecek tedbirler, devlet imkanlarıyla saltanata son verecek nitelikte.
  • Alınan tedbirler, “Devlet neden kemer sıkmıyor?” sorusuna karşılık veriyor. Ancak her tedbirin bir de sosyal derinliği var. Örneğin günden güne yok olan günlük gazetelerin alımı ve aboneliğine son veriliyor.
  • Cep telefonlarından kırtasiye giderlerine… Bırakın şehirler arasını, il içi kamu aracıyla gitmek bile zorlaştırılıyor. Spor kulüpleri yandı; kamu ihaleleri eliyle kulüplere kaynak aktarmak 3 yıl çok zor…

BARTINSTAR/GÜNDEM

Kamu kaynaklarının tasarruflu kullanılması için hazırlanan ‘Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi’ 2024/7 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan genelgede tasarruf tedbirlerinin kapsamı ve detayları paylaşıldı. Kamu kurum ve kuruluşlarında yapılacak tasarruf tedbirleri ve uygulamalar belirtildi.

Tedbirlerin uygulanması hassasiyetle takip edilecek, denetlenecek, raporlanacak ve aykırı hareket edenler hakkında yaptırımlar uygulanacak. Genelge kapsamında kamuda uygulanacak tasarruf tedbirlerinden bazıları şöyle:

KAMU 3 YIL SÜREYLE YENİ ARAÇ ALAMAYACAK

* Kamu kurumları ve kuruluşları, 3 yıl süreyle hiçbir şekilde yeni araç edinemeyecek. Ancak, savunma ve güvenlik hizmetleri için ihtiyaç duyulan taşıtlar ile ambulans ve itfaiye araçları acil ve zorunlu hallerde edinilebilecek. Mevcut taşıtlar ihtiyaç analizleri ve tasarruf anlayışı çerçevesinde ivedilikle gözden geçirilecek.

* Ekonomik ömrünü tamamlamış taşıtlar tasfiye edilecek, ihtiyaç fazlası taşıtlar ise tasfiye edilmek ya da ihtiyacı olan kurumlara devredilmek üzere Hazine ve Maliye Bakanlığına bildirilecek. Kamu taşıtlarının yerli ve elektrikli taşıtlara dönüştürülmesi amacıyla kullanımdaki taşıtların tasfiye edilmesi kaydıyla, kamu alım garantisi kapsamında ilgili mevzuatına göre elektrikli taşıt satın alınabilecektir.

* Kamu kurum ve kuruluşlarınca hizmet alımı suretiyle kullanılan mevcut taşıtlar, sözleşme süresi sonunda izin alınmadan yeniden kiralanmayacak. Vakıf, dernek, sandık, banka, birlik, firma, şahıs ve benzeri kuruluş veya kişilere ait taşıtlar, kamu kurum ve kuruluşlarınca izin alınmadan hiçbir şekilde kullanılmayacak.

* İlgili mevzuatında belirlenen makam ve hizmetler hariç olmak üzere, hibe dahil her ne şekilde olursa olsun yabancı menşeli taşıt kullanılmayacak. Bakanlıklarda hizmet taşıtlarından en fazla 3 adedi bakanlar tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde makam hizmetlerinde kullanılabilecek.

* Memuriyet mahalli dışındaki görevlere (şehirler arası, merkezden taşraya ve taşradan merkeze vb.) zorunlu durumlar hariç resmi taşıtla gidilmeyecek.

PERSONEL HİZMETİ SERVİSLERİ SONLANDIRILACAK

* Kamu hizmetleri ve yatırım projeleri, bütçe sınırları içinde kalınarak ayrılan kaynakların üzerinde harcama yapılmasına yol açılmadan azami tasarruf anlayışı içinde yürütülecektir. İş programları da harcama/finansman programlarına göre gerçekleştirilecek. Yılı ve takip eden yılların bütçelerinde ilave yük oluşturacak şekilde faaliyet genişlemesine ve iş artışına gidilmeyecek.

* Uluslararası toplantılar ile milli bayramlar hariç açılış, konferans, seminer, yıl dönümü ve benzeri kutlama ve organizasyonlara ilişkin faaliyetler nedeniyle gezi, kokteyl, yemek ve benzeri davetler düzenlenmeyecek, hediye verilmeyecek ve diğer adlar altında ödeme yapılmayacak.

* Savunma ve güvenlik hizmetleri hariç; kamu kurum ve kuruluşlarınca toplu taşıma olan yerlerde personel servisi hizmeti sonlandırılacak, hizmet alımı suretiyle sağlanan personel servisi hizmeti ise sözleşme süresinin bitimine kadar devam edebilecek.

LOJMAN VE SOSYAL TESİSLER EKONOMİYE KAZANDIRILACAK

* Kamu kurum ve kuruluşları tarafından 3 yıl süreyle yurt içinde ve yurt dışında hiçbir şekilde yeni hizmet binası alınmayacak, kiralanmayacak, yapılmayacak veya bu amaçla arsa veya arazi satın alınmayacak, kamulaştırılmayacak. Ancak deprem riski nedeniyle yıkım kararı verilmesi halinde, o hizmet için tahsis edilebilecek Hazine’ye ait taşınmazın bulunmadığının tevsik edilmesinden sonra, kamu kurum ve kuruluşlarının mülkiyetinde bulunan veya tahsis edilmiş olan yerlere yeni inşaat yapılabilecek.

* Yeni lojman, her ne adla olursa olsun memur evi, kamp, kreş, eğitim, dinlenme ve benzeri sosyal tesis ve bunlarla ilgili arsa veya arazi satın alınmayacak, kamulaştırılmayacak, yeni kiralama yapılmayacak ve yeni inşaata başlanmayacak. Savunma ve güvenlik hizmetlerinde kullanılanlar hariç mevcut lojman ve sosyal tesisler ekonomiye kazandırılacak. Lojman kiraları ve sosyal tesis ücretleri rayiç bedeller dikkate alınarak yeniden belirlenecek.

KAMUDA CEP TELEFONU KULLANIMI SINIRLANDIRILIYOR

* Bakanlar, belediye başkanları ve üst yöneticiler tarafından cep telefonu tahsis edilen makamlar için aylık cep telefonu görüşme ücreti limitleri 1800 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpılması sonucu bulunacak tutarı geçemeyecek

* Tüm yazışmaların elektronik bilgi sistemi üzerinden yapılması ivedilikle sağlanacak. Elektronik bilgi sistemleri üzerinden yapılan resmi yazışmalar ayrıca posta ile gönderilmeyecek.

* Kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet içi eğitim, konferans, seminer, çalıştay, sempozyum, toplantı, organizasyon ve benzeri faaliyetleri uzaktan erişim yöntemiyle yapılacak. Yüz yüze yapılması zorunlu olanlar ise kamu tesislerinde yapılacak.

GÜNLÜK GAZETE ALIMI YAPILMAYACAK

* İdareyi ve faaliyetlerini tanıtmaya yönelik rapor, kitap, dergi, bülten ve benzeri yayınlar hiçbir şekilde basılamayacak. Bu dökümanlar elektronik ortamda yapılacak.

* Kamu kurum ve kuruluşlarınca hiçbir şekilde günlük gazete alımı yapılamayacak, görev alanı ile ilgili olmayan yayınlara abone olunmayacak. Zorunlu haller dışında 3 yıl süreyle büro malzemesi, makine ve teçhizat, teşrifat, bilgisayar ve donanım benzeri demirbaş alımı yapılmayacak.

KAMUDA SADECE EMEKLİ OLAN PERSONEL YERİNE…

* Kamuda personelin etkin kullanımı sağlanarak atıl personel oluşumuna izin verilmeyecek. Emeklilik, istifa ve ölüm gibi nedenlerle meydana gelen azalma kadar yeni kadro ihdası ve kullanımı talebinde bulunulabilecek.

* Kamu personeli zorunlu haller dışında fazla mesai ve nöbet ücreti alacak şekilde çalıştırılmayacak. Kamu kapsamında çalışan işçilerin yıl içinde hak kazandıkları yıllık ücretli izin süreleri, ilgili yıl içinde kullandırılacak.

* Memurlara toplu sözleşmede öngörülen koruyucu giyim ve donanım malzemeleri ayni yardım şeklinde verilecek. Bu yardım karşılığında çek, kupon ve benzeri ödeme araçları kullanılmayacak ve nakdi bir ödemede bulunulmayacak.

YEŞİL ALANLARIN SULANMASINDA ŞEBEKE SUYU KULLANILMAYACAK

* Kamu kurum ve kuruluşları, enerji maliyetlerini azaltmak amacıyla tasarruf önlemlerine uyacak. Genel aydınlatmada LED dönüşümü ve diğer tasarruf sağlayıcı tedbirler hızla uygulamaya geçilecek.

* Kamu bina ve tesislerinde yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanılmasına azami gayret gösterilecek.

* Su kullanımında israfı önlemek amacıyla gerekli tedbirler alınacak ve tasarruflu cihazlar tercih edilecek. Yeşil alanların sulanmasında mümkün olduğunca şebeke suyu kullanılmayacak.

* Savunma ve güvenlik hizmetleri hariç, kamu kurumlarında toplu taşıma olan yerlerde personel servis hizmetleri sonlandırılacak, hizmet alımı suretiyle sağlanan servis hizmetleri ise sözleşme süresinin bitimine kadar devam edebilecek.

GENELGE HÜKÜMLERİ SIKI DENETLENECEK

* Genelgenin uygulanmasıyla ilgili olarak tüm kamu kurum ve kuruluşları tarafından gereken önlemler alınacak, her kademedeki yönetici tasarruf ilkelerinin uygulanmasından sorumlu olacak.

* Genelgenin hükümleri, bakanlıklarda bakan veya yardımcısı, kurumlarda üst yöneticiler, illerde valiler, belediyelerde ise belediye başkanları tarafından hassasiyetle izlenecek ve denetlenecek, aksine hareket edenler hakkında işlem yapılacak.

* Genelge yayımlandığı tarih itibarı ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından sözleşmesi imzalanmış tüm mal ve hizmet alımlarıyla yapım işleri ihaleleri gözden geçirilecek, genelgeye uygun olmayan ihaleler iptal edilecek.

* Genelgenin uygulanmasından doğabilecek tereddütleri gidermeye il özel idareleri bakımından İçişleri Bakanlığı, belediyeler bakımından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkili olacak.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü
İşte A’dan Z’ye kamuda tasarruf tedbirleri genelgesi

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir